Vợ thấy đồng nghiệp chồng chim to nên gạ gẫm, xem em này là ai, rồi tao nhớ có lần hình như mấy mẹ con nhà em này lên nhà tao chơi, đi đông cực, Phim sex vụng trộm với đồng nghiệp của chồng 1 cái taxi 7 chỗ lận. Và tao chỉ ấn tượng là em này theo tao là xấu và có thằng con nghịch đéo để đâu cho hết nghịch và tao vẫn còn cay nó vì nó đập đồ của tao. Nhưng tao đéo hiểu lần này sao tao phải lặn lội thân cò đến đây đón em ấy làm gì. Mà thôi cũng đéo phải việc của tao vì tao không ở cùng phụ.