Thanh niên số hưởng chén luôn người yêu anh trai chậm lên phía bên trên làm em tê hết cả người lên luôn. – Tê thế nào? – Thì buồn buồn tê tê đó… như kiểu có điện chạy khắp người ấy. Run hết cả lên. Lúc đó chảy nước ra! Tặc lưỡi một cái tôi nói tiếp: – Thảo nào mà nhiều nước thế. Nghỉ cho lại sức thì Hạnh tiếp tục mân mê con cặc của tôi. Đưa năm đầu ngón tay vuốt nhẹ nhàng từ ngực rồi xuống đến cái đám lông đen xánh xoăn tít ở gốc cặc Hạnh vuốt vuốt rồi nắm lấy con cặc.