Thanh niên độc thân may mắn và chị hàng xóm cuồng dâm, để bàn về chuyến đi xuyên Việt dự kiến. Con bé Hoa sau khi hăng say chiến đấu với ly kem ba viên ba mùi, bắt đầu chán nghe các anh nói chuyện, nó giành lấy điện thoại của tôi rồi hí hoáy nghịch. Kế hoạch đi chơi hai tuần chi tiết của cả hội coi như phá sản, sau khi cân nhắc từng điều kiện mỗi thằng. Còn mình tôi với bé Hoa, Thanh niên độc thân may mắn và chị hàng xóm cuồng dâm kệ đi, vẫn là đi theo lịch, đằng nào tôi cũng hứa rồi. Đi đến đâu hay đến đó vậy, tà tà hết thời gian rồi.