Tag: Yuna Kitano

Rủ em thư ký đi công tác để vụng trộm

Rủ em thư ký đi công tác để vụng trộm, mời! Hiền quay sang tôi chờ đợi. Con bé Hoa cũng nhìn tôi mong chờ. – Được. Mời chị Hiền tham gia cùng anh em mình. Con bé chỉ đợi có vậy, Sung sướng vụng trộm cùng em cấp dưới đã có chồng nó bật dậy thoăn thoắt kéo Hiền vào bên trong khu mua sắm. Tôi gọi phục vụ thanh toán, rồi cũng đi theo vào sau. – Hôm nay anh trả tiền, nhưng em chiêu đãi chị Hiền. Anh cấm được can thiệp. Con bé chặn ngay ông anh nó lại, nó đang lợi dụng để thỏa mãn cơn thèm của mình. Tâm trạng tôi đang thoải mái, nên.