Tag: Yui Kawai

Loạn luân cùng em họ Yui Kawai ngọt nước

Loạn luân cùng em họ Yui Kawai ngọt nước, thượng nhìn hấp dẩn lắm. Về nói với bà già: Tôi: – Mẹ chắc từ đây tới thi, con về trể á vì phải kèm nhỏ bạn học để thi. Mẹ cho con lấy xe mẹ đi chứ đi xe đạp mệt lắm. Bà già mừng quá nói: – Giỏi lắm con trai, thôi xe mẹ tay ga chạy nặng lắm. Để mẹ nói thằng Toàn nó đưa xe cho con đi. [ Thằng Toàn con nuôi của mẹ tôi, Vụng trộm với em kế Yui Kawai mông to nó lớn nên tôi kêu nó bằng anh sau này sẽ giải thích thêm đây là nhân vật khá quan.