Sung sướng cùng em nhân viên đã có chồng, – Hiện nay đang có 2 trào lưu khá phổ biến gọi là some và swing. Cái chuyện như mày kể gọi là some 3, có nghĩa là sex giữa 3 người với nhau. Some 3 có thể giữa 2 nam và 1 nữ, hoặc 2 nữ với 1 nam. Còn nếu có thêm nhiều người nữa thì gọi là some 4 hoặc some 5, Thiếu thốn tình dục vợ cho ông chủ địt hoặc có thể gọi là chơi tập thể.