Sếp nữ say rượu gạ địt luôn nhân viên của mình, cả bên ngoài, rồi tao phun hết vào người nàng. Nàng đẩy tao ra đấm mấy cái… – Giời ạ, có bầu thì làm thế nào. Thôi đi tắm đi… Rồi nàng vội vàng kéo quần rồi phi về phía xoong canh, mở xoong 1 làn khói trắng nồng nàn bốc lên nghi ngút. Đũng quần nàng ướt dần vì tinh trùng chảy ra. Nói chung thì sau khi đi thăm thú hết cmn cái dải đất Tây Bắc chứ đéo phải là mỗi cái Sapa, Cậu nhân viên số hưởng được sếp nữ cho địt thì mama yêu dấu của tao cũng xách vali quay về nhà, và chúng.