Ngoại tình cùng người yêu của bạn thân Eimi Fukada vú to, cứ bức rức xốn xang. – “Sao của ông ấy to thế không biết, có lẽ to hơn của anh Minh nhiều. Mà chắc không bằng của thằng Sơn… Chao ôi sao mình bậy quá, Ngoại tình cùng người yêu của bạn thân Eimi Fukada vú to cứ suy nghĩ gì đâu không…” Mỹ Hạnh bật cười thầm khi tự thấy mình vớ va vớ vẩn, nghĩ gì không nghĩ lại cứ nghĩ về cu về cò. Cặc dái chứ có phải bánh trái gì đâu mà mê hổng biết. Nghĩ tới đó Mỹ Hạnh liền cúi xuống lấy gáo nước rửa mặt thêm một lần nữa cho tỉnh táo rồi dùng.