Nam sinh só hưởng và cô giáo dạy văn thiếu thốn, khô bò của tôi,Chuyện tình nam sinh và cô giáo Thảo thiếu thốn khóc một dòng sông khô tôi mua ở ma – da – gui 360 ngàn/kg mà nó ăn sạch không còn 1 miếng. Lúc này nhá nhem cũng không nhớ mấy giờ mà cũng có 3 4 đứa ngã gục tồi trong lều lúc này có 9 đứa nữ 4 đứa nam. Bốn thằng thì chắc cũng say mà không tới mức gục, đột nhiên trong bóng tối tôi thấy có đứa bò lại chỗ rồi thì ra là nhỏ Quỳnh nó đè tôi xuống xong rồi đòi ngủ trên người tôi mới chịu. Tụi kia.