Mưa to mắc kẹt tại công ty cùng nữ đồng nghiệp, cứ xuống đi, anh chuẩn bị hết rồi. Kéo cô ra khỏi xe và ôm cô đặt xuống đất. – Em chờ anh chút, để anh đánh xe vào chỗ gửi. Điểm chúng tôi đến là một hòn đảo đá nằm giữa vịnh, xung quanh được bao vây bởi rất nhiều hòn đảo nhỏ. Khu vực này rất ít có tàu thuyền qua lại, do xung quanh có nhiều đảo và đã ngầm,Một đêm trú mưa ngọt ngào với nữ đồng nghiệp nên rất khó để đi qua. Chỗ này cũng là chú Thuận phát hiện ra và đưa tôi đến trong một chuyến đi câu. Hòn đảo, nhìn.