Mẹ kế trẻ sống chung với con chồng cu to và cái kết, bị mọi người gọi là Peker, vì là người làm việc điên nhất văn phòng, đến sớm nhất và về muộn nhất. Tôi cũng bắt đầu tranh luận tại các buổi thảo luận nhóm, đưa ra các ý kiến riêng của mình. Tuần thứ ba, tôi đã bắt đầu nhận thêm công việc từ những người khác hoặc thay thế khi có người vắng mặt. Tôi vẫn hàng ngày chạy từ nhà đến công ty và ngược lại, mua một suất sandwich tại cửa hàng 247, buổi trưa có thể ăn được curry, Bố đi vắng nên con trai thoải mái địt mẹ kế buổi tối thường là một cái burger.