Lấy phải vợ dâm nên phải nhờ thêm em trai địt, dùng dịch vụ đặc biệt, Phim sex 2 anh em địt chung 1 vợ cực phê cô phải chọn trước là sẽ dùng Phi, Âu, hay Á. Sau khi chọn xong, họ sẽ đưa các cô vào khu vực riêng và sẽ cho phép cô chọn ba lần, nếu ba lần cô vẫn không ưng, họ sẽ đưa đại một người vào cho cô, nếu cô vẫn không ưng cô sẽ phải mất tiền mà không được hoàn lại, nếu cô lập lại hai lần, cô sẽ bị cấm đến club. Đại khái là vậy. Các cô còn cần hỏi gì nữa không? – Nếu cô không biết tiếng Anh có.