Gã sếp già số hưởng và em nhân viên cuồng dâm, con cặc chui tôi vào thì nói: – Anh ơi… cặc anh to cong sướng quá… địt mạnh đi anh… cho nó chui vào bên trong đi anh! – Được rồi vào này! Tôi ấn mạnh một cái thì Vân Anh rú lên có vẻ là sướng lắm rồi. Thằng Công bên kia cười mà nói: – Ba anh em chúng ta hôm nay làm cho Vân Anh đê mê mới được nhỉ. Mạnh nữa lên anh! – Được rồi mạnh nữa nhưng tí nữa chuyển sang quả doggy nhé! Vân Anh lim dim mắt mà gật đầu,Thuần phục cái lồn em đồng nghiệp trẻ miệng không.