Em xinh như thiên thần nhưng đi làm gái thì sao? – Rách làm sao được cơ chứ! ..mạnh mạnh lên một chút nữa em ơi .. chị sướng ư…a.a.a. đã quá.. Cố mạnh tay hơn một chút thì nước nhờn trong cái lỗ đỏ au chầm chậm chảy ra. Hột le của chị Chi hôm nay tôi thấy nhô cao hơn mọi khi. Nó đỏ hồng lồi hẳn lên như hạt đỗ tương vậy. Cúi xuống tôi đưa lưỡi liếm luôn cái hột đó thì chị Chi chuồi người lên rồi nói: – Mày ..mày làm chị tê hết người rồi đây này! Tôi ngẩng đầu lên bảo:.