Em giúp việc ăn mặc hở hang gạ địt cậu chủ, thể làm nổi hẳn vóc người thon chắc của cô, Em hầu gái nứng lồn và cậu chủ cuồng dâm lại thêm lẫn khuất đâu đó là hình ảnh mở mờ ảo ảo của bộ đồ lót trắng bên trong nhìn Vy càng hấp dẫn hơn. Cô luôn cảm giác thấy Phụng vẫn còn đây với cô, vươn vấn khắp cơ thể cô. Dù đã tắm lại rất kỹ lưỡng rồi, nhưng hương vị nồng nồng của tinh trùng Phụng khi bắn vào mặt Vy vẫn còn phản phất đâu đâu. Ở trên lớp, Hiếu thấy Vy vui vẻ thoải mái trở lại rồi thì cũng vui lây với cô..