Doggy em hàng xóm Sayaka Otoshiro thiếu thốn, triển nhưng có trục trặc là tiếng tăm của tôi ngày càng lớn nên mẹ tôi dò la ra được, sáng đó tôi đi học còn nhỏ Hà thì cúp để lo công việc cho tôi, Doggy chị hàng xóm Sayaka Otoshiro dâm đãng tôi về tới thì thấy nó đang đứng nói chuyện với mẹ tôi, tôi nghĩ: – Thôi xong rồi, sao nay bà già biết tới đây nửa. Chạy lại hỏi: Có gì mà mẹ tới đây? – Mẹ tôi cười: Con trai mẹ làm ăn lớn quá tới thăm coi chứ có gì với lại coi mắt bồ con mẹ ra sao. – Mẹ.