Chồng vắng nhà vợ bị người vô gia cư hiếp dâm, lúc đó trễ giờ học rồi, em phải về lẹ. Với lại… anh làm mình mẫy em dơ hết… sợ người ta để ý… nên… nên em phải chạy nhanh về tắm… – Vậy… hôm qua có ai nhìn thấy không… có ai nghi ngờ gì em không? – Em… em chỉ sợ mẹ em để ý… nhưng hôm qua chắc ổn… không sao đâu anh! Vy vừa nói tới đây, Phụng đã liếc liếc nhìn quanh rồi xáp lại gần hơn nữa,Chồng vắng nhà vợ bị người vô gia cư hiếp dâm choàng tay qua vai Vy ý như muốn ôm cô vào lòng. Vy lắc nhẹ mình ý.