Cậu bạn học sung sướng và em nữ sinh thiếu thốn, lạc. Cường toan lơi tay khi nghe lời van nài, Cô bạn học dâm dục và cậu nam sinh số hưởng nhưng Hùng gạt ra, anh chàng nói: – Chưa đủ đâu… phải làm em ra nước nhiều hơn nữa… nhiêu đây chưa thấm vào đâu so với đòi hỏi của em đâu… phải cho em ra nhiều thì lát chơi mới sướng… – Không! Hùng ơi… em van đấy! Không chịu nổi nữa đâu… chết mất! – Không chịu nổi thì cứ rên la lên đi em… giờ đâu còn ai xa lạ nữa đâu… Nói rồi Hùng lại đốc thúc Cường cùng mình làm tiếp. Vy bị hai anh.