Bố chồng hồi xuân hiếp dâm luôn con dâu, cảm của cô, để đẩy cảm xúc của mình lên. Khi đã thấy đủ và cô cũng đã bắt đầu mất dần lý trí, tôi bắt đầu đẩy nhanh hơn. Lần này cô cũng đợi được tôi, để cùng lên đỉnh cùng nhau, Con dâu hiếu thảo cho bố chồng bú lồn mỗi ngày người cô lịm đi hoàn toàn, chỉ có sự co bóp vẫn đang diễn ra ở bên trong bướm cô, đang đẩy những dòng chất lỏng đặc quánh ra ngoài. Tôi ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô để lật người đặt cô lên người tôi, đắp cái chăn cho cả cô và tôi, rồi cùng.