Bí mật sung sướng cùng em gái của vợ, không phải kiểu học thuộc cứng nhắc,Bí mật sung sướng cùng em gái của vợ ví dụ như có gạch đầu dòng ở đây ghi mốc thời gian kèm các sự kiện đã xảy ra, nếu con học vẹt sẽ rất khó nhớ, con phải đọc một lượt rồi hình dung ra đại ý của cả bài giống như viết văn vậy, nắm bắt ý chính trước rồi mới học đến các mốc thời cụ thể cuối cùng mới học đến các chi tiết nhỏ” “Dạ” “Như bài số 5 này, Trung Quốc thời phong kiến ở phần 1 nói về Trung Quốc thời Tần. Nội dung bài.