Anh không địt vợ thì để em thay thế, hiếm đứa cong cong như chồng lắm đấy. Đi với mấy thằng người yêu cũ thì cầm chắc là không hơn được chồng rồi. Hằng cười khì khì… bảo lại: – Đôi khi đổi gió cái nhỉ. Tôi hồi trước ăn chơi thì cũng some trổ rồi nhưng không biết Hằng đã bao giờ làm chưa, Anh không địt vợ thì để em thay thế trước khi cười thì làm tình với nhau các kiểu, rồi cũng ở ngoài đường rồi trong các khu nghỉ mát kể về mấy cuộc tình cũ nhưng chưa bao giờ để ý đến chuyện đó cả. Cho hai ngón tay vào bên trong.